Dit moet je weten over werkgeversaansprakelijkheid

Een situatie waarin je je werkgever aansprakelijk moet stellen voor opgelopen schade zal je niet dagelijks meemaken. Toch is dit een situatie die altijd kan voorkomen en waar iedereen terecht in kan komen. Het is daarom goed om te weten wat je rechten zijn als werknemer, wat je in zo’n situatie moet doen en waarvoor je je werkgever aansprakelijk kunt stellen. Dit soort situaties gaan namelijk vaak gepaard met lichamelijke en geestelijke klachten die je werk sterk kunnen beïnvloeden. Niet alleen als werknemer wil je op de hoogte zijn van de regels en processen, voor de werkgever zelf is dit minstens net zo belangrijk. Werkgevers moeten voldoen aan de zorgplicht en dragen hierbij een grote verantwoordelijkheid.

 

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Een werknemer kan tijdens werktijd betrokken raken bij een ongeval waarbij de werkgever niet de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen. In dit geval is de werkgever aansprakelijk voor de vergoeding van de letselschade van de werknemer. Hieronder valt niet alleen materiële schade, maar ook smartengeld. Of er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid hangt af van een aantal factoren. Zo dient de werkgever de machines en het gereedschap waarmee wordt gewerkt goed te onderhouden en ervoor te zorgen dat deze geschikt zijn om mee te werken en geen gebreken hebben. Ook moet hij voldoende instructies geven over hoe het werk uitgevoerd moet worden, moet hij zorgen dat de werknemers voldoende getraind en opgeleid zijn en over de juiste diploma’s beschikken en dat ten tijde van het ongeval voldoende toezicht op de werkzaamheden werd gehouden. Is een of meerdere van deze zaken niet het geval, dan is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid en heeft de werknemer recht op schadevergoeding. Hierbij kan een letselschade specialist of letselschade advocaat Enschede worden ingeschakeld.

 

Verzekering en goed werkgeverschap

De meeste werkgevers zijn verzekerd voor werkgeversaansprakelijkheid. De claim wordt in dat geval behandeld door de verzekeraar. Als de werknemer de werkgever aansprakelijk stelt, dan kan de werkgever het best zelf geen uitspraken doen over de aansprakelijkheid bij de verzekeraar. De verzekeraar zal de zaak verder afhandelen. Als de werkgever een ongevallenverzekering hebben voor de werknemers, dan kan ook bij deze verzekeraar melding gedaan worden. Als de werkgever geen ongevallenverzekering heeft afgesloten voor de werknemers, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de verzekering anders zou hebben gedekt.

 

Uitzendkrachten en zzp

Er wordt veel gericht op de werknemers in loondienst, maar er zijn natuurlijk ook uitzendkrachten en zzp’ers die betrokken kunnen raken bij een bedrijfsongeval. De wet zegt dat het bedrijf waar feitelijk het werk plaatsvindt aansprakelijk is voor letselschade. De werkgever waar de werkzaamheden worden verricht is de materiële werkgever, de formele werkgever is degene die het salaris of de factuur betaald. Beide kunnen aansprakelijk worden gesteld voor werkgeversaansprakelijkheid.

Geef een reactie